FANDOM


Kabutomaru fake screenshot by zanpakuto leader-d4sv24g

Doku (毒 - Litterally meaning "Venom")

Doku is an Orginization started by Kabuto Yakushi, in order to assure the downfall of Madara's Imposter. Kabuto originally used Edo Tensei to revive the Shinobi involved, however he enhanced the jutsu by taking more dead bodies and merging them with the Edo-Tensei awakened shinobi, making them fully living once again. He called this technique Fujun'na, Shinsei, meaning 'Impure Rebirth'.

Members: Saisho no shi - | - Kakko, Kamikiri Fuma, Arashi Fuma Niji senshi - | - Haku. Mizore Fuyukuma, Suien Sādofāru gosan - | - Yura, Kihou, Gensho Dai shi shōten - | - Amachi, Suigetsu, Rinji Go Saikōsai - | - Kabuto Yakushi, Kimimaro Kaguya